Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2021-2022

Thực hiện hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2021-2022 và căn cứ kế hoạch 106/KH-PGDĐT ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tam Nông về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi giáo dục mầm non huyện Tam Nông năm học 2021-2022. Ngày 08/4/2022 trường Mầm non An Long có 02 giáo viên tham gia hội thi, thực hành và trình bày báo cáo tại nhóm lớp đang phụ trách nơi giáo viên công tác tại trường Mầm non An Long.

G1

       Hội thi nhằm phát hiện, công nhận và tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, chăm sóc trẻ, tổ chức lớp học; khai thác sử sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học, đồ chơi trẻ em; thực hiện chương trình giáo dục mầm non.

Dựa trên tinh thần tự nguyện của giáo viên, không tạo áp lực cho giáo viên tham gia Hội thi. Đảm bảo tính trung thực, dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đảm bảo thực chất. Nhà trường đã có 02/02 giáo viên đăng ký tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường huyện.

Vào ngày 08 tháng 4 năm 2022 giáo viên tham gia bóc thăm nội dung thi được thực hiện hoạt động chơi có chủ định nhóm 25-36 tháng và hoạt động học lớp lá 3. Giáo viên thực hiện hoạt động cụ thể theo kế hoạch giáo dục tại thời điểm diễn ra Hội thi. Hoạt động giáo dục tham gia Hội thi được tổ chức lần đầu tại nhóm, lớp với nguyên trạng số lượng trẻ em của nhóm 25-36 tháng và lớp Lá 3.

g2

g3

Hoạt động của giáo viên và trẻ

       Sau khi thực hiện hoạt động giáo dục, giáo viên tham gia thi trình bày một biện pháp dạy trẻ 24-36 tháng biết quan tâm và yêu thương bạn trong lớp và Biện pháp giáo dục cảm xúc cho trẻ 5-6 tuổi tại lớp Lá 3 ở trường Mầm non An Long. Thời lượng trình bày biện pháp không quá 30 phút, bao gồm cả thời gian Ban Giám khảo trao đổi. Biện pháp được lãnh đạo cơ sở giáo dục xác nhận áp dụng hiệu quả và lần đầu được dùng để đăng ký thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non và chưa được dùng để xét duyệt thành tích khen thưởng cá nhân trước đó.

g4

g5

Trình bày báo cáo biện pháp cá nhân

Các giáo viên dự thi đã tích cực chuẩn bị bài, sử dụng các phương tiện, thiết bị CNTT trong dạy học, đầu tư nội dung bài dạy…

Ngày 27/4/2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Nông tổ chức tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi giáo dục mầm non cấp huyện năm học 2021-2022. Trong lễ tổng kết có sự tham dự Bà Lê Thị Mộng Tuyền – Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo – Trưởng ban tổ chứcThội thi; các thành viên Ban tổ chức; Ban giám khảo; Cán bộ quản lý và các giáo viên tham dự Hội thi của các trường Mầm non trong huyện.

g6

Phát biểu Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo

Để ghi nhận những cố gắng của các giáo viên tham gia trong Hội thi, vào ngày 27/4/2022, công nhận và cấp giấy chứng nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi giáo dục mầm non cấp huyện năm học 2021-2022 cho 33/48 giáo viên các trường mầm non trong huyện và đơn vị trường Mầm non An Long đạt 2/2 giáo trong năm học 2021-2022.

g7

g8

Giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp huyện

         Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Huyện năm học 2021-2022 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Thông qua hội thi khích lệ, động viên, cổ vũ tinh thần cho các cô giáo đơn vị trường Mầm non An Long để các cô giáo có thêm động lực phấn đấu rèn luyện chuyên môn xứng đáng với những kết quả cô gắng đã được ghi nhận trong thời gian thi, đồng thời tạo được niềm tin cha mẹ trẻ trong đơn vị trường Mầm non An Long./.

                                                                                                Phạm Thị Thùy Dương