Tập huấn mở rộng cho giáo viên trường Mầm Non An Long, về phương pháp hỗ trợ phát triển kỹ năng làm quen với đọc viết và toán cho trẻ Mầm non.

Nhằm giúp giáo viên trường mầm non An Long, thực hiện tốt việc mở rộng cho giáo viên về phương pháp hỗ trợ phát triển kỹ năng làm quen với đọc viết và toán cho trẻ Mầm non. Trong 02 ngày từ ngày 19 – 20/8/2022, trường Mầm non An Long tổ chức lớp tập huấn mở rộng cho giáo viên về phương pháp hỗ trợ phát triển kỹ năng làm quen với đọc viết và toán cho trẻ Mầm non có sự tham gia của cán bộ quản lý, tổ trưởng, tổ phó và các giáo viên của trường.

z3656468756039_3a98e9e0eef6c53a53bc9424c67ca298

Bà Nguyễn Thị Tuyền- Hiệu trưởng nhà trường.

phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Các giáo viên trong trường được nghe báo cáo viên giới thiệu về SCI và dự án; giới thiệu về ELM, giới thiệu bộ công cụ và 7 cuốn sách; làm quen với đọc viết (EL), kỹ năng làm quen với toán (EM); sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học. Qua đó, giáo viên tiếp cận với các dịch vụ mầm non thông qua việc áp dụng phương pháp Hỗ trợ phát triển kỹ năng làm quen với đọc viết và toán cho trẻ mầm non và nắm vững hơn những nội dung, hình thức tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn dựa theo nghiên cứu bài học để thực hiện có hiệu quả tại đơn vị.
Cũng trong chương trình các học viên đã tham gia tích cực thực hiện bảng kiểm đầu vào; được nghe giới thiệu về SCI và dự án SCIT; Giới thiệu về ELM; Giới thiệu bộ công cụ và 7 quyển sách; làm quen với các kĩ năng làm quen với đọc viết và toán (EL-EM) và thực hành các kỹ năng làm quen với đọc viết và toán; đọc truyện tương tác; thực hành làm sách sáng tạo khổ to và trình bày đọc truyện tương tác; sinh hoạt chuyên môn.

z3656508012266_5ee4dc5c872e69aa53772a0e4b7b841c z3654724983567_a2ce4c0795862df5cb88385ac9b4848c z3656533704215_88482df973a2749ecac66ae6022efe13 z3656533705683_2eab4115b88e8a8fada4fca2680e1c57 z3657414261938_e91ad0c6a962f06cf7f45fff7419247e z3657414254286_03ef5b5d5f1372e64b9f99d074384683 z3657414213295_ff284ba5836299e95e8723d33c573121

Các hoạt động của học viên trong quá trình tham gia lớp tập huấn

Sau lớp tập huấn, giáo viên vận dụng các phương pháp hỗ trợ phát triển kỹ năng làm quen với Đọc viết và Toán cho trẻ mầm non ở trường, hỗ trợ sinh hoạt chuyên môn có hiệu quả tại đơn vị mình./.

                                                               Giáo viên thực hiện: Phạm Tuyên Phương