Trẻ em như búp trên cành, biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan!

Tập huấn xử lý tình huống phòng, chống dịch Covid-19 trong nhà trường.

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2021-2022.

Tập huấn hướng dẫn chương trình giáo dục mầm non và bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn đối với cán bộ quản lý và giáo viên mầm non.

Tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn đối với cán bộ quản lí và giáo viên mầm non

Sử dụng sữa trong trường Mầm non.

Tham dự Hội thảo và bồi dưỡng Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ Mẫu giáo Phonics-smart Preschoool English năm học 2021-2022.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ chuyên môn Giáo dục mầm non năm học 2021-2022.

Hội nghị trực tuyến Tổng kết nhiệm vụ năm học 2020-2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non.

Tin tức

Giáo viên tận tình, chuyên nghiệp
Đội ngũ giáo viên có chuyên môn cao, tận tình như người mẹ.
Thức ăn phong phú, vệ sinh
Thực đơn bữa ăn phong phú, đảm bảo đủ dinh dưỡng và hợp vệ sinh.
Chương trình học tuyệt vời
Chương trình học luôn được cải tiến và đổi mới.
Hoạt động Ngoại khóa vui vẻ, bổ ích
Có các hoạt động ngoại khóa vui chơi công viên, rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ.

welcome mam non 1