Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 – 2021

Nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm học 2019-2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021. Sáng  ngày 27/09/2020, Trường Mầm Non An Long long trọng tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm học  2020-2021. Dự và chủ trì hội nghị có bà  Nguyễn Thị Tuyền – Hiệu Trưởng trường Mầm Non An Long ; bà Nguyễn Thị Thu Thảo – Chủ tịch Công đoàn Trường  Mầm Non An Long; bà Phạm Thị Thùy Dương – Hiệu Phó Trường  Mầm Non An Long cùng toàn thể CBCCVC  trường Mầm Non An Long.

IMG_20200927_180520

Hình ảnh toàn hội nghị

Hội nghị đã nhất trí bầu ra Đoàn Chủ tịch gồm 03 đại biểu: bà  Nguyễn Thị Tuyền – Hiệu Trưởng trường Mầm Non An Long ; bà Nguyễn Thị Thu Thảo – Chủ tịch Công đoàn Trường  Mầm Non An Long; bà Phạm Thị Thùy Dương – Hiêu Phó Trường  Mầm Non An Long và  bầu ra  thư ký gồm 01 đại biểu: Bà Nguyễn Thị Kim Cúc – Thư ký hội đồng trường

IMG_20200927_180557

Đoàn chủ tịch

Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị đại biểu CBCCVC năm học 2020-2021 đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Hội nghị đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCCVC năm học 2019-2020 và những nhiệm vụ trọng tâm của năm học  2020-2021; báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2019-2020; báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019-2020, Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020-2021.

Phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho CBCCVC cơ quan Sở, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020-2021.

IMG_20200927_180641

báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân

IMG_20200927_180659

Cô Hân – Kế Toán báo cáo công khai tài chính năm 2019-2020 và bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ

IMG_20200927_180629

Cô Tuyền – Hiệu Trưởng báo cáo hoạt động năm 2019-2020

IMG_20200927_180646

Cô Trần Thị Ngọc Tuyền – P.CTCĐ thông qua nội quy cơ quan

Bà Nguyễn Thị Tuyền – Hiệu trưởng Trường Mầm Non An Long đã ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực cố gắng của CBCCVC trong cơ quan và đề nghị mỗi thành viên trong cơ quan không ngừng học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao năng lực và hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp trong quản lý và điều hành; tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh tập thể thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra…