Ngày 18 tháng 12 năm 2018 trường MN An Long khai mạc hội thi của bé cấp cơ sở năm học 2018 – 2019

8h ngày 18 tháng 12 năm 2018 trường MN An Long khai mạc hội thi của bé cấp cơ sở năm học 2018 _ 2019.

Sáng 8h ngày 18 tháng 12 năm 2018 thi “Bé khỏe bé ngoan”

20181218_080725

IMG_20181222_101127

Chiều 13h30′ thi “Bé khéo tay”

IMG_20181222_100931

Sáng 8h ngày 19 tháng 12 năm 2018 hội thi “Bé vui giao thông”

IMG_20181222_101045 IMG_20181222_101023

Chiều 1h30′ diễn ra hội thi ” Hội khỏe măng non”20181219_095245

20181219_100424 20181219_094415

Ngày 22 tháng 12 năm 2018 trường tổng kết các hội thi của bé cấp cơ sở năm học 2018 – 2019

20181221_160212

20181221_155805 20181221_160134 20181221_155359 20181221_155235 20181221_155713 20181221_160207 20181221_155000