Các đơn vị trường mầm non trong huyện Tam Nông tập huấn công tác kiểm định chất lượng và trường chuẩn quốc gia theo Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018.

 

Ngày 01,02/03/2019 các đơn vị trường MN, MG tập huấn công tác kiểm định chất lượng và trường chuẩn quốc gia theo Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018.

Trong buổi tập huấn Bà Lê Thị Mộng Tuyền Phó trưởng PGD là Ban tổ chức cũng là báo cáo viên trực tiếp triển khai các nội dung:

dddb9825303dd2638b2c

– Hướng dẫn quy trình xây dựng nội hàm, hướng dẫn cách thực hiện viết phiếu tự đánh giá từng tiêu chí, viết và hoàn thành báo cáo tự đánh giá của trường.

– Thực hành viết phiếu tự đánh giá của tiêu chí cụ thể (theo phân công của Ban Tổ chức). Báo cáo viên và học viên cùng thực hiện.

9bba3ec0bbd8598600c9

Buổi tập huấn công tác kiểm định chất lượng và trường chuẩn quốc gia,cùng các thành viên Hội đồng tự đánh giá của các trường mầm non, mẫu giáo trong huyện. Để học hỏi thêm vềcông tác kiểm định chất lượng và trường chuẩn quốc gia và góp phần nâng cao chất lượng.

0a44d22c5734b56aec25

Ngô Thị Kim Loan- Phó Hiệu trưởng Trường MN An Long.