Tiêm Vắc xin phòng Covid-19, tiêm (mũi 1) cho trẻ 5-12 tuổi tháng 6 năm 2022

Vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 6 năm 2022 tại trường Mầm non An Long phối hợp với trạm y tế xã An Long thực hiện tiêm vắc xin cho trẻ với tổng số trẻ là…

z3504688423823_1d223243a2eed7e88fa6c7ec47194b05 z3504688883367_1a1cef051545eb4cc95a11f947b338dc

Việc tăng cường tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em có ý nghĩa quan trọng, trước tiên để bảo vệ sức khỏe cho trẻ trong tình hình dịch bệnh Covid-19, góp phần giảm mắc bệnh cho trẻ em, giảm lây truyền giữa các thế hệ trong gia đình và các cán bộ, giáo viên, nhân viên, trẻ tại trường học; đồng thời giúp thúc đẩy các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Tiêm vắc xin cho trẻ là một trong công tác quan trọng thực hiện nhiệm vụ của nhà trường phòng chống dịch Covid-19, đẩy mạnh hơn nữa việc tiêm chủng vắc xin, quyết tâm cao để hoàn thành công tác phối hợp y tế địa phương thực hiện tiêm chủng cho trẻ em. Phối hợp cha mẹ trẻ đưa trẻ đến tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch bởi tiêm chủng không chỉ là quyền lợi, trách nhiệm của mỗi cá nhân mà còn là trách nhiệm đối với cộng đồng…/.

                                                                                              Huỳnh Thị Thu Hương