Tiếp đoàn kiểm tra công nhận lại trường Xanh – Sạch – Đẹp tại trường Mầm non An Long.

Vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 04 năm 2021 trường Mầm non An Long đón đoàn kiểm tra công nhận lại trường học đạt chuẩn Xanh – Sạch – Đẹp năm học 2020 – 2021.

* Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp:

– Ông Phạm Chí Hiệp – PTP. CTTT Sở GDĐT – Phó trưởng đoàn.

– Ông Phạm Đăng Sơn – CV. PCTTT Sở GDĐT – Thành viên.

Cùng các cô Hiệu trưởng và hiệu phó trong đoàn kiểm tra.

* Về phía Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Nông:

Bà Võ Lê Ngọc Thảo – Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo Tam Nông.

* Về phía nhà trường:

Bà Nguyễn Thị Tuyền – Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng Tự đánh giá cùng các thành viên được phân công hỗ trợ tiếp đoàn kiểm tra.

* Đại diện cha mẹ học sinh có:

Ông Nguyễn Văn Kha – Trưởng ban Đại diện CMHS.

1

Ông Phạm Đăng Sơn thông qua buổi làm việc của đoàn

Nhà trường báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chuẩn xây dựng trường “Xanh – Sạch – Đẹp” và chuẩn bị các loại hồ sơ minh chứng. Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế nhà trường. Xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn là tạo ra môi trường học tập, làm việc thân thiện cho học sinh và giáo viên. Không những tạo môi trường giáo dục lành mạnh, ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường của mỗi thành viên được nâng lên mà còn góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường ngày một hiệu quả và thành công.

2

Bà Nguyễn Thị Tuyền thông qua báo cáo kết quả thực hiện

Qua buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã nêu những mặt làm được và  chưa làm được trong quá trình thực tế chấm điểm các tiêu chuẩn theo QĐ số 691, Trường Mầm non An Long đạt tổng số điểm 44/50 điểm, đủ điều kiện  Xanh – Sạch –Đẹp. Nhà trường đã tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp tích cực, cũng như chia sẻ được nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác duy trì môi trường Xanh – Sạch – Đẹp và sẽ cố gắng khắc phục những góp ý của đoàn kiểm tra nhằn đổi mới phương pháp dạy học, giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

 3

Ông Phạm Chí Hiệp tổng kết đoàn kiểm tra